Đối tác giao hàng

đối tác giao hàng

– Bạn là công ty vận chuyển hàng hóa bằng xe tải nhỏ tại một Tỉnh thành nào đó cả nước ?

– Hay bạn chỉ là Cá nhân lẻ, có một hoặc vài xe tải chở hàng nhỏ < 2,4 Tấn chỉ chở hàng xung quanh ở Tỉnh thành đó ?

Hãy liên hệ vớ Vận Tải Nhật Hồng để hai bên cùng nhau chia sẽ & hợp tác vận chuyển hàng hóa tại Tỉnh thành đó, bạn nhé.

Vì hiện tại, ngoài lượng xe tải chở hàng loại nhỏ < 2,4 Tấn sẵn có ở những tỉnh thành đó rồi, chúng tôi còn cần thêm cũng như mong muốn hợp tác cùng các đối tác giao hàng ở ngay tỉnh thành đó như là Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Đinh, Phú Yên, Nha Trang.

Do đó, nếu bạn muốn làm Đối tác giao hàng ở Tỉnh thành đó của Vận Tải Nhật Hồng thì hãy liên hệ với chúng tôi tại đây bạn nhé.

Call Now Button