Chính sách bồi thường

chính sách bồi thường

Vấn đề bồi thường hàng hóa bị hư hỏng là vấn đề nhạy cảm, cả hai bên Vận Tải Nhật Hồng & khách hàng đều không muốn đều đó nhưng nếu có xảy ra thì hàng hóa sẽ được bồi thường dựa vào chính sách bồi thường mà Vận Tải Nhật Hồng đưa ra, chi tiết như sau.

Hàng hóa có hóa đơn GTGT kèm theo

– Sẽ bồi thường 100% giá trị hàng hóa nếu như hàng hóa đó hư hỏng hoàn toàn

– Sẽ bồi thường 100% phí sữa chửa hàng bị hư nếu như hàng hóa đó bị hư hỏng nặng

– Sẽ bồi thường 100% phí vận chuyển nếu như hàng hóa đó bị hư hỏng nhẹ & chi phí sữa chửa > phí gửi hàng

– Sẽ bồi thường phí mua hàng bị hư, mua bao bì mới nếu như hàng hóa đó chỉ bị hư hỏng vỏ bên ngoài của thùng hàng đó.

Hàng hóa không có hóa đơn GTGT kèm theo

– Sẽ bồi thường 100% phí vận chuyển hàng hóa nếu như hàng hóa đó bị hư hỏng hoàn toàn

– Sẽ bồi thường 50% phí vận chuyển hàng hóa nếu như hàng hóa đó bị hư hỏng nặng một phần

– Sẽ bồi thường 30% phí vận chuyển hàng hóa nếu như hàng hóa đó bị hư hỏng nhẹ & chi phí sữa chửa > phí gửi hàng

– Sẽ bồi thường 10% phí vận chuyển hàng hóa nếu như hàng hóa đó bị hư hỏng vỏ bên ngoài của thùng hàng đó

Miễn trách nhiệm bồi thường hàng hóa

– Những trường hợp bất khả kháng do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn

– Những trường hợp bị Quản lý thị trường tịch thu hàng hóa do không có chứng từ đi kèm

– Những trường hợp do khách hàng cho sai thông tin người nhận hàng hoặc người nhận không nhận hàng.

Call Now Button