Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Tại Vận Tải Nhật Hồng, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn. Vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật & xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn.

Và để thực hiện việc này, sự tin cậy của bạn là điều tối cao & vì thế chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm & ủng hộ chúng tôi.

Call Now Button